MENÚ MENÚ Avui. Darrera previsió

16º / 30º

El Temps Darrera previsió

Marsol defensa la igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible en el XI Fòrum iberoamericà de governs locals

La co`nsol major, Conxita Marsol, ha intervingut aquest dimecres

La co`nsol major, Conxita Marsol, ha intervingut aquest dimecres a Madrid en el XI Fo`rum iberoamerica` de governs locals amb un discurs sobre la igualtat de ge`nere i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030. Andorra la Vella treballara` per acollir l’any 2020 aquest esdeveniment en cas que es ratifiqui la candidatura d’Andorra per ser la seu de la XXVI Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern.

La co`nsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha participat aquest dimecres en el XI Fo`rum iberoamerica` de governs locals que se celebra a Madrid sota el lema ‘Autonomia, participacio´ i educacio´ dels governs locals per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 als territoris’. La co`nsol major ha intervingut amb un discurs adrec¸at als representants dels 22 pai¨sos que formen part de la Comunitat iberoamericana de Nacions (19 d’Ame`rica Llatina i 3 de la Peni´nsula Ibe`rica) on ha parlat de la igualtat de ge`nere i del nivell de compliment i implementacio´ d’Andorra dels ODS. Ha posat l’accent en la paritat que hi ha al comu´ d’Andorra la Vella, tant amb els consellers de la majoria com a l’oposicio´, una circumsta`ncia que s’ha donat en me´s ocasions tant als comuns com al Consell General “sense que hi hagi hagut mai al pai´s cap sistema de quotes”.

Conxita Marsol ha participat en el XI Fo`rum en tant que co`nsol major de la capital del pai´s que, si es ratifica els propers 15 i 16 de novembre a La Antigua (Guatemala), sera` la seu de la XXVI Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern del 2020. En cas que el Principat sigui elegit per acollir la trobada de mandataris, Andorra la Vella treballara` per convertir-se en la seu, tambe´ el 2020, del Fo`rum iberoamerica` de governs locals. Aquesta cita internacional va sorgir l’any 2006 amb l’objectiu de ser un espai permanent de trobada, debat i cooperacio´ entre municipis i provi´ncies dels pai¨sos que integren la Comunitat Iberoamericana de Nacions. El novembre del 2007 el Fo`rum iberoamerica` de governs locals es va institucionalitzar formalment com a part del sistema de la Confere`ncia Iberoamericana. Al llarg d’aquests any ha anat celebrant congressos perio`dics (inicialment de cara`cter anual i des del 2013, cada dos anys) on s’han tractat qu¨estions globals, com les poli´tiques pu´bliques per afavorir el desenvolupament, l’educacio´ com a eina per a la inclusio´ social o les poli´tiques locals per a la promocio´ empresarial.

Madrid acull l’onzena edicio´ del Fo`rum iberoamerica` de governs locals des d’aquest dilluns i fins dijous. Durant el fo`rum, Conxita Marsol ha tingut l’ocasio´ de trobar-se amb Manuela Carmena, alcaldessa de Madrid i copresidenta de la Unio´ de Ciutats Capitals Iberoamericanes, i tambe´ amb Rebeca Grynspan, secretària general Iberoamericana.Durant l’acte d'aquest dimecres Grynspan ha instat a fer local l'Agenda 2030, i a descentralitzar i desconcentrar la gestio´ territorial, reconeixent la importa`ncia dels actors locals. La secretaria general Iberoamericana tambe´ ha afirmat que “el territori e´s un element fonamental” i que “cal enfortir els governs locals i apostar per una governanc¸a de mu´ltiples nivells i de mu´ltiples actors” tenint en compte que “la cooperacio´ entre ciutats i territoris e´s fonamental per aconseguir arribar als 17 ODS”. Al final del Fo`rum s'aprovara` la declaracio´ ‘Compromi´s de Madrid’ consensuada per tots els participants.

Informa: Agència ANA
Fotos: Comú d'Andorra la Vella