MENÚ MENÚ Avui. Darrera previsió

16º / 30º

El Temps Darrera previsió

Medi Ambient és present a diferents reunions d’estats iberoamericans sobre el canvi climàtic i l’aigua a Guatemala

Segons informa el Govern en un comunicat, el director general de

Segons informa el Govern en un comunicat, el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, i el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Clima`tic, Carles Miquel, han assistit, entre els dies 5 i 9 de novembre al Centre de Formacio´ de la Cooperacio´ Espanyola a La Antigua, Guatemala, als tallers te`cnics i a les confere`ncies d’alt nivell en mate`ries de canvi clima`tic i aigua.

Andorra ha participat en la XIX Confere`ncia de Directors Iberoamericans de l'Aigua (CODIA), la Confere`ncia de Directors dels Serveis Meteorolo`gics i Iberoamericans Hidrolo`gics (CIMHET) i la XV Trobada anual de la Xarxa Iberoamericana d'Oficines del Canvi Clima`tic (RIOCC), que han tingut lloc una setmana abans de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern.

El director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, i el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Clima`tic, Carles Miquel, han assistit, entre els dies 5 i 9 de novembre al Centre de Formacio´ de la Cooperacio´ Espanyola a La Antigua, Guatemala, als tallers te`cnics i a les confere`ncies d’alt nivell en mate`ries de canvi clima`tic i aigua.

Durant la CODIA s’ha donat suport a l’activitat de col·laboracio´ te`cnica i cooperacio´ al desenvolupament a l'Ame`rica Llatina en relacio´ amb l'ODS 6 sobre aigua i sanejament. S’ha adoptat el Pla Operatiu Anual 2018-2019, inclo`s el seu programa de formacio´ i el calendari d'activitats internacionals en que` participara` la CODIA. Aixi´ mateix s’ha celebrat la sessio´ anual dels dia`legs te`cnics de la CODIA, que enguany ha tractat sobre la relacio´ entre la planificacio´ hidrolo`gica a nivell de conca i en planejament sectorial del sanejament i la depuracio´.

El Pla de sanejament de les aigu¨es d'Andorra es va aprovar l’any 1996 per obtenir uns nivells de qualitat de les aigu¨es al riu de bons a excel·lents per a l'any horitzo´ 2020. L’any 2014 es van acabar de construir tots els col·lectors i les estacions depuradores d’aigu¨es residuals que han de permetre assolir els objectius establerts en el Pla de sanejament. Aixi´, actualment totes les aigu¨es residuals estan connectades al clavegueram i tractades a les depuradores, i la situacio´ dels rius e´s molt satisfacto`ria, i compleix amb les expectatives de l’ODS 6 Aigua neta i sanejament.

Tambe´ s’ha acordat la inscripcio´ de la CODIA en el registre de Xarxa Iberoamericana d'Aigua de la SEGIB. A me´s, s’ha plantejat que Andorra podria acollir la Confere`ncia de Directors Iberoamericans de l’Aigua (CODIA) al 2020.

Igualment, el director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Clima`tic, Carles Miquel, ha participat en el taller previ a la Confere`ncia de la Xarxa Iberoamericana d'Oficines del Canvi Clima`tic (RIOCC). En aquest taller s’ha aprofundit en la posada en comu´ de les experie`ncies, reptes i llic¸ons apreses en relacio´ amb la governanc¸a clima`tica, mitigacio´ i adaptacio´ dels pai¨sos de la regio´ de l'Ame`rica Llatina i d'Europa. S’ha fet especial e`mfasi en la importa`ncia de la coordinacio´ i dels processos de planificacio´ de tots els sectors, pu´blics i privats, per a una bona governanc¸a i per a un desplegament adequat de les Contribucions Determinades en l’a`mbit Nacional (NDC) sotmeses pels pai¨sos en el context del conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi clima`tic i de l’acord de Pari´s.

Al taller s'han analitzat els reptes compartits i les dificultats nacionals identificades per a la implementacio´ efectiva de les Contribucions Determinades en l’a`mbit Nacional amb la finalitat de presentar les experie`ncies me´s rellevants dels pai¨sos en la mate`ria.

En aquest sentit, la Llei d’impuls de la transicio´ energe`tica i del canvi clima`tic (Litecc), aprovada recentment per unanimitat al Consell General, repre`n en els seus objectius el compromi´s adquirit per Andorra davant de la Comunitat Internacional de reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d’efecte d’hivernacle en relacio´ amb l’escenari immobilista, en un mi´nim de 37% l’any horitzo´ 2030.

Informa: Agència ANA
Foto: SFG